(Groot) Boskamp, Klein Boskamp en Nieuw Boskamp

Inleiding
De hofstede Boskamp wordt voor het eerst genoemd in 1550. Het is dan een bezitting van de heer van Wisch (kasteel Terborg). Hierna kwam het in handen van de familie van Lennep en vervolgens de familie Van Voorst. De hofstede was omringd door een gracht en gevestigd op een groot aaneengesloten grondgebied. Omstreeks 1820 werd in de nabijheid van Boskamp een kleine boerderij gebouwd, die Klein Boskamp werd genoemd (anno 2017 Melderstraat 31). In 1858 werd boerderij Nieuw Boskamp gebouwd, eveneens op grondgebied van Boskamp, maar wel aan de overkant van de weg (anno 2017 Melderstraat 30). De familie Berendsen is nauw verbonden geweest met genoemde hofstede/boerderijen. Het begon met stamvader Arnoldus Berendsen (1754-1840), gevolgd door zijn nazaten. Daarom is deze familie in Nieuw-Dijk bekend als ‘Berendsen van Boskamp’.

Stamvader Arnoldus Berendsen en zijn nazaten:

Arnoldus Berendsen (1754-1840), eigenaar van (Groot) Boskamp en Klein Boskamp
x 1 in 1781 met Geertien Wienholts (+1789)
x 2 in 1789 met Hermina Mutter (1765-1823)

Het echtpaar Berendsen-Wienholts kreeg vijf kinderen waaronder:
Gerarda (1786-1858). Zij was het vierde kind en trouwde met H. Kraaijvanger
Het echtpaar Kraaijvanger-Berendsen werd in 1837 eigenaar van Klein Boskamp
Het vijfde kind Antonius (1787-1872) trouwde met Catharina Hageman

Het echtpaar Berendsen-Hageman werd in 1837 eigenaar van (Groot) Boskamp
Uit het huwelijk Berendsen-Hageman werd zoon Hendricus geboren. Hij trad in het huwelijk met Berendina Stark. Dit echtpaar bouwde in 1858 boerderij Nieuw Boskamp

Boerderij (Groot) Boskamp
Boerderij Boskamp lag aan de toenmalige Bosstraat, die de westgrens vormde van het Waverlobos. Het Waverlobos was het noordelijke gedeelte van de Markebossen. De Bosstraat liep in ieder geval vanaf de Tol en heel vroeger waarschijnlijk vanaf Loil tot de weg van Didam naar Elten en vormde voor een belangrijk deel de grens tussen de hogere bosgrond en de lager gelegen moerassige gronden (later weide en landbouwgronden). De naam Boskamp is volgens Nol Tinneveld vermoedelijk ontstaan als een kamp bij het bos of na het rooien van een stuk bos. Met kamp werd een particulier stuk ontgonnen bouwland bedoeld, dat omgeven was door wallen, heggen of greppels. Het is dus heel goed mogelijk dat destijds een stuk bos liggend aan de kruising van de huidige Melderstraat, Bosstraat en Haaghweg is ontgonnen en dat daar de boerderij Groot Boskamp is gebouwd. Ook de naam Haaghweg evenals den Dijk kan aldus wijlen Nol Tinneveld wijzen op een afrastering of een wal voorzien van een haag rondom de markegronden.
Oorspronkelijk behoorde dit gebied tot Waverlo, wat ook wel betekende “een moerassig stuk bos”.

In 1899 vond in koffiehuis Mathijssen in Dijk een veiling plaats waarbij Hermanus Kraus de nieuwe eigenaar werd  van Groot Boskamp voor een bedrag van 3400 gulden. De boerderij was in dermate slechte staat dat Hermanus besloot een nieuw pand te bouwen.

1 OPA KRAUS 2jpg 2 OPOE KRAUS 2jpg
Hermanus Kraus Grada Kraus-Wigman

Eigenaren (Groot) Boskamp

1550-1613 De heer van Wisch, beleend door Warner van Lennep, later eigendom van de familie
Van Lennep
1613-1789 Familie Van Voorst
1789-1837 Wanneer Arnoldus Berendsen (1754-1840) eigenaar is geworden, is niet bekend.
Hij was dat in ieder geval in 1823. In de beginjaren was hij vermoedelijk pachter en
vanaf ca 1781 ook hoofdbewoner
1837-1860 Antonius Berendsen x Catharina Hageman
1860-1899 Johannes Berendsen x Petronella Meijer
1899-1908 Hermanus Kraus x Grada Wilhelmina Wigman, echtpaar met 6 kinderen
1908-1926 De weduwe Grada Kraus-Wigman
1926-1962 Theodorus Kraus x (1937) Bertha Berendsen, echtpaar met 4 kinderen
1962-1970 De weduww Berthe Kraus-Berendsen
1970-heden Johannes (Jo) Kraus x Rinie Nas

Hoofdbewoners (Groot) Boskamp

1550-ca 1781 Onbekend
ca 1781-1837 Arnoldus Berendsen x 1Gertien Wienholts, echtpaar met 5 kinderen
Arnoldus Berendsen x 2 Hermina Mutters (+1823), echtpaar met 10 kinderen
1837-1860 Antonius Berendsen x (1811) Catharina Hageman, echtpaar met 14 kinderen
1860-1896 Johannes Berendsen x (1860) Petronella Meijer
1896-1899 Bernardus Schlief x Christina Berendsen, vertrokken in 1900 naar Zevenaar
1899-1937 Hermanus Krau(t)s x (1884) Grada Wigman, echtpaar met 4 kinderen
1937-1962 Theodorus Kraus x (1937) met Bertha Berendsen, echtpaar met 4 kinderen
1962-1972 De weduwe Bertha Kraus - Berendsen
1972-heden Johannes (Jo) Kraus x (1972) Rinie Kraus, echtpaar met 1 kind

Boerderij Klein Boskamp
Klein Boskamp is gebouwd rond 1820. De vermoedelijke eigenaar was Arnoldus Berendsen (1754-1840) van Boskamp. In 1832 was hij in ieder geval eigenaar van Boskamp en Klein Boskamp. Arnoldus Berendsen was grootgrondbezetter en hij bezat in die tijd bijna 50 ha. grond. In 1837, enkele jaren voor de dood van Arnoldus (1840) werden zijn goederen bij testament verdeeld. Zijn dochter Gerarda Berendsen uit zijn eerste huwelijk, gehuwd met Hendrik Kraaijvanger, kreeg hierbij een aantal bouw- en weilanden toebedeeld alsmede boerderij Klein Boskamp. Zoon  Antonius, gehuwd met Catharia Hageman, kreeg de boerderij Boskamp. Vanaf deze tijd werd Boskamp, Groot Boskamp genoemd en de boerderij van het echtpaar Kraaijvanger-Berendsen kreeg de naam Klein Boskamp. 
Klein Boskamp was een typisch voorbeeld van een zogenaamde T-boerderij. Oorspronkelijk was dit vermoedelijk een hallehuisboerderij, zonder dwars geplaatst voorhuis, maar door uitbreiding is het een T-boerderij geworden. De boerderij dateert van rond 1820. Het was een boerderij van baksteen, met een zadeldak van zogenaamde gesmoorde mulderpannen, een gemetselde schoorsteen en het achterhuis was half met pannen en half met riet gedekt. Het huis, met de achterkant naar de weg gekeerd, had een boogvormige deeldeur met aan weerskanten een staldeur en gietijzeren ramen. Het was een boerderij zoals die veel in de Liemers voorkwam. Door vererving werd Hendrika (Riet) Berendina Maria Harmsen in 1979 eigenaar. In 1998 werd een nieuwe woning gebouwd nabij de oude boerderij die in 1999 werd afgebroken                                                                                                                                            

3 Bosstraat ca 1890 640x480 4 img646 2
De Bosstraat ca. 1890.
Links Groot Boskamp en
rechts Nieuw Boskamp.
De nieuwe en de oude
boerderij Klein Boskamp

Eigenaren Klein Boskamp

1820-1837 Arnoldus Berendsen x 2 Hermina Mutters
1837-1859 Gerarda Berendsen (1786-1856) x Hendrik Kraaijvanger (1776-1856)
1859-1871 Theodorus Kraaijvanger (1828-1870) x Reinera Bolder (1837-1871)
1871-1888 De erven van Theodorus Kraaijvanger en Reinera Bolder
1888-1912 Hendrikus Kraaijvanger x B.H. Koster; in 1912 vertrokken naar Bladel
1912-1949 Hermanus Harmsen x 1 Hendrika Koster; x2 Geertruida Egging
1949-1979 Johannes (Jan) Hermanus Harmsen (1913-1979); hij bleef ongehuwd
1979-2004 Hendrika Berendina Maria Harmsen x Herman Willink
2004- A.G.B. Buiting, zoon van de partner van H.B.M. Harmsen (na overlijden H. Willink)

Hoofdbewoners Klein Boskamp

1807-1837 Albertus van der Heijden (1779-1844) x Johanna van Haren
1837-1858 Hendrik P. Kraaijvanger (1776-1856) x Gerarda Berendsen (1786-1858)
1858-1871 Theodorus Kraaijvanger (1828-1870) x Reinera Bolder (1837-1871)
1871-1888 Kinderen Kraaijvanger
1888-1912 Hendrikus Petrus Kraaijvanger x Berendina Hendrika Koster (+1922)
1912-1922 Hermanus Harmsen (1879-1956) x 1 Hendrika Koster, echtpaar met 7 kinderen
1922-1956 Hermanus Harmsen x 2 Geertruida Aleida Egging, echtpaar met 2 kinderen
1956-1979 Johannes Hendrikus Harmsen (1913-1979) en H.B.M. Harmsen
1979-1988 Hendrika (Riet) Berendina Maria Harmsen (1932-2004) x Herman Willink (1912-1988),
weduwnaar van Maria Berendina Freriks); dit echtpaar bleef kinderloos
1995-2004 Riet Harmsen met partner Teun Buiting, weduwnaar van Mina Keurntjes
2004 A.G.B. (Tonnie) Buiting

Boerderij Nieuw Boskamp
Deze boerderij is gebouwd omstreeks 1859 en is - behoudens een korte onderbreking - bijna onafgebroken bewoond geweest door de familie Berendsen. De boerderij is een typische hallehuisboerderij zoals er zeer veel in de Liemers stonden. In 1963 kwam Nieuw Boskamp in handen van landbouwer Bernardus Theodorus Berendsen. In 1964 werd de boerderij verbouwd en werd een tweede woning bijgebouwd.

5 File0011640x480 6 File0022640x480
Boerderij Nieuw Boskamp Gezin Berendsen - Beekman 

Eigenaren Nieuw Boskamp

1858-1873 Hendricus Berendsen x Berendina Stark
1873-1894 Weduwe Berendina Berendsen-Stark en erfgenamen
1894-1896 Wilhelmus Egging x Johanna M. Schlief
1896-1922 Antonius Bernardus Berendsen x Johanna M. Schlief
1922-1927 Bernardus Johannes Berendsen
1927-1963 Bernardus Johannes Berendsen x Johanna H. Beekman
1963-2007 Bernardus Theodorus Berendsen x Antoinetta G.C. Strikkeling
2007-2011 Weduwe Antoinetta (Tonnie) G.C. Berendsen - Strikkeling
2011- Theodorus Johannes Berendsen x Maria Helena Stevens

Hoofdbewoners Nieuw Boskamp

1858-1864 Hendricus Berendsen x Berendina Stark, de weduwe van Peter Rouwen
1864-1889 Weduwe Berendina Berendsen-Stark en kinderen
1889-1895 Johannes Wilhelmus Berendsen x Hendrina Berendina Bremer
1895-1896 Wilhelmus Egging x Johanna Maria Schlief
1896-1927 Antonius Bernardus Berendsen x Johanna Maria Schlief, de weduwe van W. Egging
1927-1963 Bernardus Johannes Berendsen x Johanna Hendrika Beekman
1963-2007 Bernardus Theodorus Berendsen x Antoinetta (Tonnie) G.C. Strikkeling
2007-
2011-
Theodorus Johannes Berendsen x Maria Helena Stevens
Tonnie Berendsen - Strikkeling is woonachtig in een bijgebouwde woning


Bronnen:

Staring, Frans, van Bosmark tot Kerkdorp, 75 jaar parochie Nieuw-Dijk (Doesburg 1986)
Tinneveld A, Toponymie van Didam (Amsterdam 1973)
Beursken, Jan, 1911-2011 Honderd jaar Parochie en Parochianen Nieuw-Dijk van A tot Z 
Thijssen, Willy, Oaver Diem 2002, nr. 17
Stichting werkgroep kadastrale atlas Gelderland Kadastrale atlas Didam 1832 (Arnhem 1995) 

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in