Boerderij De Avesaet

Inleiding

De boerderij heet De Avesaet, vermoedelijk afgeleid van Havezaat of Havezate. Het staat aan de huidige Luijnhorststraat 7 in Greffelkamp. Het huis werd in 1648 beschreven als “het huys genaemt die Greffelickemp vulgo d’havesate”. In 1689 heette het Havesate, in 1711 Avesaath, in 1720 Havesaeth of Havesathe, in 1721 De Havesaat, in 1735 ’t Havesaeth en in 1820 Het Havezaat.
Een havezate was in de zeventiende en achttiende eeuw een versterkt stenen huis, dat zekere adellijke privileges bezat zoals recht van visserij, jacht en duivenvlucht.
In de Kadastrale Atlas van 1832 werd deze boerderij beschreven onder Sectie B Greffelkamp, nummer 789. Boerderij Havezaat werd echter beschreven onder nummer B 640. In de Toponymie van Didam geeft Nol Tinneveld aan dat deze naam vermoedelijk op een abuis berust. Die boerderij (B 640) heette De Geer en de hier beschreven boerderij betreft De Avesaet. 

De_Avesaet_in_1721_106 De_Avesaet
De Havezaat in 1721 Boerderij De Avesaet


Klik hier
voor de beschrijving van het pand.


Gemeentelijk monument

Op 12 januari 1993 werd de boerderij aangewezen als een gemeentelijk monument.


De eigenaren

Ca. 1792
1792-1873

1873

1873-1899

1899-1925

1925-1931
1931-1945
1945-1979
1979-1982

1982-heden

Jelles Egelink en Gerharda Beumer
Joost Hendrik Antoon Baron van der Heiden, heer van Luijnhorst en zijn echtgenote Richmond L. D. Baronesse van Daell en erfgenamen
Louise J. F. A. Baronesse van der Heijden tot Baak, echtgenote van Clemens A. A. I. Baron van Dorth tot Medler
Douairière Mathildea R. F. A. M. van Wintgen (weduwe van Josephus Ignatius, Vrijheer van Twickel)
Vrouwe Richmonda A. J. H. Baronesse van Middachten, echtgenote van Antonius F. Vos de Wael en erfgenamen
Everhardus Scheerder, van beroep metselaar
De weduwe Theodora J. Scheerder-Driessen
De kinderen van het echtpaar Scheerder-Driessen
Josephus A. Scheerder en - na zijn overlijden - zijn weduwe Hendrina M. J. Scheerder-Boerstal
Gerardus J. F. M. Scheerder, gehuwd met W. Alwicher

De bewoners

1850-1891
1899-1925
1925-1944

1944-1994
1994-heden

Hendrikus N. Hoebink X (1869) Johanna M. Stapelbroek
Johannes W. Jansen X (1898) Johanna H. van Raaij
Everhardus Scheerder X (1894) Theodora J. Driessen. Het echtpaar had toen (nog) twaalf kinderen, die mee verhuisden
Josephus A. Scheerder X Hendrina M.J. Boerstal
Gerardus J. F. M. Scheerder X W. Alwicher

 

De_Avesaet_01_JPG De_Avesaet_02_JPG
Gezin Scheerder - Driessen
omstreeks 1930
Huwelijk Catharina Scheerder
en Louis van Raaij in 1932


Bronnen

  • Jaarboek Oaver Diem 2005, blz. 81 t/m 92
  • Oud Rechterlijk Archief, 0943 inv. 300
  • De Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Didam, uitgegeven door de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (Arnhem 1995)
  • Toponomie van Didam van A. Tinneveld (Amsterdam 1973)
  • Het bevolkingsregister van de gemeente Didam
  • Het kadaster van de gemeente Didam
  • Redengevende beschrijving van het Gelders Genootschap

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in