Toen op 9 Oktober...

Download als een iCal bestand  
 
Zaterdag 09 Oktober 2021 

1908 Bespreking verzoekschrift om een school te stichten in Loil
1954 25-jarig ambtsjubileum van W.M. Dalhaus bij Rijkspolitie
1982 Opening brandweerkazerne

 

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in