Nieuws

Film over 100 jaar schuttersgilde Loil-Vooruit

De OVD heeft in het kader van het Oral History-project een film gemaakt over schuttersgilde Loil-Vooruit. De beelden zijn vastgelegd door Wim Lubbers vanwege het 100-jarig bestaan van het Loilse schuttersgilde.

Lees meer...

Jaarboek Oaver Diem 2019 is uit

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsavond 16 april bij Jan & Jan werd het jaarboek Oaver Diem 2019, nummer 34, gepresenteerd.

Lees meer...

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van de OVD over het jaar 2018 werd in de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019 besproken en vastgesteld. De inhoud van dit jaarverslag is als volgt:

Lees meer...

Publieksdag archeologie locatie Didam-Kollenburg op 18 mei

Als voorbereiding op de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 vinden er verschillende archeologische onderzoeken plaats.

Lees meer...

Oud-pastoor van Didam Jan Leisink neemt afscheid

DIDAM / DREMPT - Na zich meer dan vijftien jaar als emeritusvoorganger te hebben ingezet voor de parochie HH. Twaalf Apostelen nam pastor Jan Leisink afgelopen zondag na een plechtige eucharistieviering in een volle Willibrordkerk in Drempt afscheid.

Lees meer...

Dertien auteurs schrijven mee aan groot boek over de Liemers

REGIO - In de dorpskerk van Aerdt is vrijdag 26 april het grote boek over de Liemers gepresenteerd, het eerste sinds ruim 60 jaar. Aan het boek hebben dertien auteurs uit de streek en uit de academische wereld een bijdrage geleverd.

Lees meer...

Dubbelexpositie in Loilse kerk

LOIL - In de Onze Lieve Vrouwekerk in Loil is vanaf zaterdag 13 april een dubbelexpositie te zien over 100 jaar schuttersgilde Loil-Vooruit en 109 jaar kerk. De expositie is met de OVD samengesteld.

Lees meer...

Ledenvergadering OVD op dinsdag 16 april 2019

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging vindt plaats op dinsdagavond 16 april 2018, aanvang 19.30 uur, bij Jan & Jan, Lieve Vrouweplein 4 in Didam.

Lees meer...

Schuttersgilde Loil-Vooruit 100 jaar oud

Loil-Vooruit is een schuttersgilde, het enige in de voormalige gemeente Didam. Of de term ‘gilde’ bewust of onbewust in de naam is opgenomen, is niet bekend.

Lees meer...

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in