Nieuws

Foto’s winkeltjes van vroeger in Meulenvelden

DIDAM - De foto-expositie over winkeltjes van vroeger, die we tijdens de open dag in oktober toonden bij Jan&Jan, is nu in Meulenvelden te zien. Weliswaar een verkorte versie, maar veel van de foto’s die toen werden tentoongesteld, hangen er nu weer.

Lees meer...

De WALD-spelling

Voor het algemene schrijven in het Achterhoeks en Liemers dialect wordt de WALD-spelling gebruikt. WALD staat voor het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten, dat ooit onder leiding van dr. Lex Schaars, de dialectoloog van het toenmalig Staring Instituut, is ontwikkeld. De Oudheidkundige Vereniging Didam heeft zich net als alle andere oudheidkundige verenigingen in de regio uitgesproken voor het hanteren van de WALD-spelling als de uniforme spelling van ons dialect.

De WALD-spelling heeft de volgende klinkers: aa, a, ae, ee, e, i, ie, u, uu, ao, oo, o, äö, ö, eu, oe. Er zijn overeenkomsten met het Nederlandse systeem, echter de ae, ao, äö en ö wijken af, omdat deze klanken niet in het Nederlands voorkomen. De medeklinkers zijn in de WALD-spelling hetzelfde als in het Nederlands. Wat opvalt aan deze spelling is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de ó en ò.

Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen korte en lange klanken (met een dubbele punt), waaraan te zien is dat de spelling voor een woordenboek is ontwikkeld. Een lange klank wordt via de WALD-spelling met een dubbele punt aangegeven. Bijvoorbeeld: een kip is een ‘tuut’ (korte klank) en een claxon klinkt als tuu:t (lange klank). Net als Die:m. In de WALD-spelling komen het weglaten van de e in -en (lopen: wordt ‘loopn’) en voluit schrijven van -en (lopen) naast elkaar voor. In de Liemers bestaat daarnaast het weglaten van de -n (lopen wordt lope).

De uitgangspunten van de WALD-spelling leest u in bijgevoegd document uit 1985.

Nieuw evenement OVD: Onder de Die:mse toorn

DIDAM - De OVD houdt op zondag 3 februari in samenwerking met de Joop Boxstart Bend het nieuwe tweejaarlijkse evenement ‘Onder de Die:mse toorn’. Tijdens deze muzikale middag bij Jan&Jan gaan we terug in de tijd van de oude gemeente Didam. 

Lees meer...

Kerst- en nieuwjaarswens OVD

Het bestuur en de kaderleden van de OVD wensen u gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2019. Klik hier om het filmpje te bekijken welke Wim Lubbers voor deze speciale dagen heeft gemaakt.

Herdruk boekje 'Zo zegge wi-j dah in Die:m'

Het dialectboekje ‘Zo zegge wi-j dah in Die:m’ was al enige tijd uitverkocht. Omdat er veel vraag naar is, heeft de OVD - met toestemming van mevr. W. Willemsen – Gies, de weduwe van auteur Eef Willemsen – een derde druk uitgebracht.

Lees meer...

'n Artikel aover kesmus in 't Die:ms dialect

In 't letste kwartaalblad (2018-4) is veur deze tied van 't jaor 'n toepasselek artikel opgenomme van wijle Frans Loeters uut 1994. 't Geet aover 'Kesmus 1944 en Kesmus viefteg jaor later. 

Lees meer...

Fotopresentatie in kerkdorp Nieuw-Dijk

Ruim tachtig mensen bezochten vrijdag 16 november de Diekse Aovend in zaal Steak’m. OVD-voorzitter Theo te Wil gaf hier een presentatie over de historie van het kerkdorp Nieuw-Dijk.

Lees meer...

Privacyverklaring OVD

Op 25 mei 2018 is de Algemene Gegevensbescherming (AVG) officieel in werking getreden. Deze nieuwe privacywetgeving zorgt er voor dat instanties, die persoonsgegevens verwerken, aan een aantal eisen moeten voldoen.

Lees meer...

Diekse Aovend over historie van het kerkdorp

NIEUW-DIJK - Op vrijdag 16 november houden we een Diekse Aovend bij Steak’m in Nieuw-Dijk. Vanaf 19.30 uur vertelt OVD-voorzitter Theo te Wil aan de hand van foto’s over de historie van het kerkdorp.

Lees meer...

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in