Dialectwoord en -verhaal van het 4e kwartaal 2022

De OVD-werkgroep Dialect en Folklore levert ook dit kwartaal weer een bijdrage. Als woord van het kwartaal hebben ze gekozen voor ‘berkebessem’. Die werd gemaakt van een dikke tak van een berkenboom. Hier werden dunne takjes aangebonden en daar kon men dan bijvoorbeeld de deel mee aanvegen. Huusholdbuukske Vrogger toen wi-j nog aan de Oldegoorweg …

Dialectwoord en -verhaal van het 2e kwartaal 2022

Als woord van het kwartaal koos de werkgroep Dialect en Folklore voor het woord ‘armmeester’. Een armmeester was verantwoordelijk voor het beheer van de armentafel, een rooms katholieke instelling die zich bezig hield met de armenzorg. Een armmeester werkte samen met de kerkmeesters. De Sacramentsprocessie in Ni-j Diek (zoas ik ‘t heb belaef)                                             Deze …

Dialectwoord en -verhaal van het 1e kwartaal 2022

Dit kwartaal heeft de werkgroep Dialect en Folklore gekozen voor het woord joegjachte, wat zoveel betekent als ravotten, stoeien. Deze betekenis wordt duidelijk in bijgaand gedicht over de voorjaarsschoonmaak. De veurjaorsschoonmaak In het veurjaor krie:ge alle huusvrouwe de kolder in de kop. Ze renne het hele huus deur met emmers vol sop. Achter ’t huus …

Presentatie 37ste jaarboek Aover Diem

DIDAM – De Oudheidkundige Vereniging Didam presenteert tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 19 april weer haar jaarboek Aover Didam. Daarmee wordt een traditie in ere hersteld. Door corona vond er de afgelopen twee jaar geen ledenvergadering en dus geen presentatie plaats. De ledenvergadering is voor het eerst bij partycentrum Plok, waar de 37ste editie …

Algemene Ledenvergadering OVD op 19 april 2022

De Algemene Ledenvergadering van de OVD wordt gehouden op dinsdag 19 april 2022, aanvang 19.30 uur, bij Partycentrum Plok in Didam, Dijksestraat 52. De zaal is open om 19.00 uur. Agenda jaarvergadering De jaarverslagen van de secretaris over 2019 en 2020 zijn respectievelijk in de kwartaalbladen DOEN 2020-3 en 2021-3 vermeld. De notulen van de …