Aanmelden

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u lid worden van Oudheidkundige Vereniging Didam.
De contributie bedraagt slechts € 20,- per jaar, inclusief het kwartaalblad DOEN en het jaarboek Oaver Diem.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Leden die het jaarboek en de kwartaalbladen via de post krijgen toegezonden, betalen hiervoor een bedrag van € 10,- per jaar extra voor de verzendkosten.