Werkgroep Genealogie

Doel

De werkgroep Genealogie stelt zich ten doel:

  • Het inventariseren en rubriceren van genealogisch onderzoekmateriaal over Didamse inwoners (authentiek of ooit woonachtig)
  • Hulp bieden bij stamboomonderzoek aan zowel beginners als gevorderden
  • Kennis over bewoners uitdragen en delen met de diverse werkgroepen
  • Aanleveren van een artikel voor het jaarboek Oaver Diem

Leden van de werkgroep

trees_tiemes

Trees Tiemes

Contactpersoon

Zij onderzoekt bewoners in registers burgerlijke stand en doop- trouw- en begraafboeken (zgn. DTB-boeken). Tevens doet zij onderzoek naar de bewonersgeschiedenis.

Om contact op te nemen met de werkgroep:
contact 

Overige werkgroepleden

dinie_teelen willy_v_gerven Bennie Wiendels ria_ansems Faisca Vos 1

Dinie Teelen

Onderzoek
bewoners, ORA en vertaalt Oud Hollands Schrift

Willie van Gerven

Onderzoek
bewoners buiten Didam gedoopt


Bennie Wiendels

Project
GrafmonumentenRia Ansems

Project
Grafmonumenten


 

Faisca Vos

Project
Grafmonumenten


 

Resultaten

Doop- trouw- en begraafboeken
Deze worden DTB-boeken genoemd en zijn de meest gebruikte bronnen voor onderzoek naar voorouders vóór het jaar 1811. In dat jaar werd in Nederland namelijk de burgerlijke stand ingevoerd en moesten er geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten worden opgemaakt. Voor onderzoek naar Didamse families vóór die tijd is men aangewezen op de hiervoor genoemde DTB-boeken.
De werkgroep heeft kopieën gemaakt van de doop- en trouwakten van Didamse inwoners vanaf 1637 uit het archief van de Hervormde Kerk. Daarna zijn ook kopieën gemaakt van de DTB-boeken van de Rooms Katholieke Kerk vanaf 1703. De betreffende kopieën zijn vervolgens ingebonden in boeken en kunnen in onze verenigingsruimte worden ingezien.

 

Didamse inwoners
De werkgroep heeft de afgelopen jaren alle gegevens over dopen, huwelijken en overlijden van de Didamse inwoners - van 1637 tot 1902 - gedigitaliseerd. Deze gegevens zijn per familie op gezinsbladen uitgewerkt en in (blauwe) ordners alfabetisch opgeborgen. De ordners kunnen in onze verenigingsruimte worden ingezien.

 

Oud Rechterlijk Archief (ORA)
Vóór 1811 waren er in Gelderland (bijna) geen notarissen. Onze voorouders gingen vrijwillig naar een gericht als men een akte wilde opstellen betreffende onder andere:

  • een testament
  • een boedelscheiding
  • een verkoop
  • een geldlening
  • huwelijkse voorwaarden
  • een voogdijstelling

 

Dit wordt voluntaire of vrijwillige rechtspraak genoemd. In het Oud Rechter Archief van het Gelders Archief in Arnhem worden deze akten van Didamse inwoners (0143 ORA Didam) over de periode van 1600 tot 1811 bewaard. Deze zijn inmiddels digitaal gefotografeerd en bij onze vereniging per inventarisnummer opgeborgen. Zonder kennis van het Oud Hollands schrift zijn deze akten moeilijk te lezen. Enkele leden van de werkgroep zijn met dit schrift bekend en kunnen u daarbij van dienst zijn.

 

Bewonersgeschiedenis
Op dit moment wordt gewerkt aan het achterhalen van informatie waar de inwoners van Didam in de periode van 1800 tot 1938 gewoond hebben, de zogenaamde bewoningsgeschiedenis.

 

Publicaties
De werkgroep publiceert regelmatig haar bevindingen over een bepaalde familie(naam) in het jaarboek Oaver Diem.
Voor een overzicht van Didamse families die gepubliceerd zijn in ons jaarboek klik hier

 

Bidprentjes
De werkgroep Genealogie heeft inmiddels ruim 20.000 bidprentjes verzameld. Deze zijn alfabetisch op achternaam opgeborgen. Indien u meer informatie wilt over de historie en de soorten prentjes klik hier.
Het is de bedoeling dat de verzameling bidprentjes wordt gedigitaliseerd en u terzijnertijd op deze website kunt zoeken of van degene die u zoekt een bidprentje in ons archief aanwezig is. Het is mogelijk om tegen onkostenvergoeding een kopie van het gewenste prentje te verkrijgen. Aanspreekpunt voor de verzameling bidprentjes is Trees Tiemes. Indien u informatie wenst over bidprentjes of bidprentjes ter beschikking wilt stellen c.q. wilt laten scannen, klik op de button:
contact  

Grafschriften
Door de werkgroep worden gegevens van grafzerken van Didamse kerkhoven en begraafplaatsen vanaf 1996 gefotografeerd en vastgelegd. Inmiddels zijn al meer dan 5.500 grafzerken beschreven. Voor meer informatie over deze werkzaamheden klik hier 

 

Contact met werkgroep Genealogie

De DTB-boeken, gezinsbladen in de blauwe ordners en de ORA-akten zijn in te zien in onze verenigingsruimte aan de Raadhuisstraat 3 te Didam. Als u vragen hebt of contact wilt met de werkgroep Genealogie klik op button:
contact

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Tue 20 Feb 2018 (19:30)
Liemers Academie
Wed 28 Feb 2018 (19:30)
Training Waldspelling
Tue 06 Mar 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 20 Mar 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 22 Mar 2018 (19:30)
Streektaaldictee
Tue 03 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 17 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 19 Apr 2018 (19:30)
Algemene Ledenvergadering OVD
Thu 19 Apr 2018 (20:00)
Lezingen Jacht in Gelre en Jacht en Stroperij bij Heemkundingkring Bergh
Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in