In memoriam: Anton Looman

Op 30 juni jl. overleed in de leeftijd van 86 jaar Anton Looman. Daarmee is een sociaal bewogen bestuurder heengegaan. Nadat op 21 januari 1987 de Oudheidkundige Vereniging Didam was opgericht, werd Anton benoemd tot de eerste voorzitter van de OVD.

Hij bekleedde deze functie twee jaar. De begintijd van de OVD was zeker niet makkelijk, immers de structuur van de vereniging moest nog nader worden ingevuld. Tevens was hij in 1987 ook in functie als wethouder Maatschappelijk Werk van de gemeente Didam. Anton was ook geruime tijd werkzaam als docent geschiedenis aan de VGLO-school in Didam. Hij hield vanaf 1987 ook de OVD-krantenknipsel bij. De vele mappen die nog aanwezig zijn, getuigen van zijn nauwkeurig werken. Ook was hij de bedenker van de schuttersbogenroute tot de dag van vandaag een stimulans voor het toerisme en het schutterswezen binnen de voormalige gemeente Didam.

Antonius Joseph Looman werd op 3 januari 1932 geboren. Het laatste jaar van zijn leven was niet het gemakkelijkste, mede door het overlijden in 2017 van zijn echtgenote Riet Looman- Berntsen.

De OVD is veel dank verschuldigd aan Anton vanwege het vele werk dat hij heeft verricht voor onze vereniging, maar ook de Didamse gemeenschap. Wij wensen het gezin van dochter Daphne en allen die een warm hart hebben voor Anton veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zijn uitvaart is op 6 juli vanuit de Mariakerk in Didam gevolgd door de begrafenis op de Martinus begraafplaats aan de Deken Reuvekamplaan.           

Bestuur OVD

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Thu 04 Oct 2018 (14:00)
Jubileummiddag voor 50-jarig gehuwden
Sun 21 Oct 2018 (13:00)
Open dag OVD
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen
Fri 16 Nov 2018 (19:30)
Diekse aovend bij Steak'm in Nieuw-Dijk
Wed 05 Dec 2018
Sinterklaas
Tue 25 Dec 2018
1e Kerstdag
Wed 26 Dec 2018
2e Kerstdag
Mon 31 Dec 2018
Oudjaarsdag
Tue 01 Jan 2019
Nieuwjaarsdag
Thu 14 Feb 2019
Valentijnsdag

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in