Ledenvergadering OVD op 20 april

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Didam wordt gehouden op donderdagavond 20 april 2017, aanvang 19.30 uur, bij Jan & Jan, Lieve Vrouweplein 4 in Didam.

Agenda jaarvergadering 2017
1) Opening, overweging en mededeling voorzitter
2) Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 21 april 2016
3) Verslag van het verenigingsjaar 2016 (toelichting secretaris indien gewenst)
4) Financieel verslag 2016 (toelichting penningmeester indien gewenst)
5) Verslag kascontrolecommissie 2016 (toelichting Gerrit Kooij en Frans Wienholts)
6) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (aftredend Gerrit Kooij)
7) Begroting 2018 (toelichting penningmeester)
8) Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Willy Zwaan en Tom van Alst
9) Rondvraag

In de Algemene Ledenvergadering van 2006 is besloten om vanaf 2007 uit kostenoverweging de jaarstukken van de secretaris en penningmeester niet meer bij te voegen bij de uitnodiging/agenda. Wel worden genoemde stukken, voor leden die dit wensen, ter inzage gelegd op de maandagavonden 10 en 17 april 2017 in de verenigingsruimte, Raadhuisstraat 3 en natuurlijk ook op 20 april 2017 in de vergaderzaal bij Jan & Jan. Na de Algemene Ledenvergadering worden de jaarstukken 2016 geplaatst op de website www.ovd-didam.nl.

Pauze
Na de pauze is er een optreden van Ben Lukassen. Ben Lukassen is een uit Ulft afkomstige singer/songwriter die zingt in het Achterhoeks/Liemers-dialect. In de Achterhoek werd hij in 1995 bekend met zijn eerste, in eigen beheer uitgebrachte, cd-single 'Kleine Keerltjes'. 'Kleine Keerltjes', in eerste instantie niet geschreven voor uitgave op cd, werd binnen korte tijd een succes. Het nummer werd zelfs een nummer 1-hit in de Optimaal FM-hitlijst en wordt al jaren verkozen in de Gelderse Top 100-lijst van Omroep Gelderland. Met nieuwe nummers werd hij winnaar van de voorronde van het Open Podium van theater Amphion in Doetinchem. Verder mocht hij in de finale van dit evenement ook de Persprijs in ontvangst nemen. Het Gelders Dagblad schreef hierover: ‘Mooi, romantisch, warm en met een fraai keelgeluid golfden de - soms bijzonder gevoelig - op muziek gezette verhaaltjes door de zaal’. Nog recent deze maand was hij tijdens het dialectfestival Plat Gespöld genomineerd voor de Gelderse Kleiroze met het lied 't Ni-js van alle lieve Mensen. Deze prijs is in het leven geroepen om muziek in de streektaal onder de aandacht te brengen.

Na het optreden volgt de uitreiking van het jaarboek Oaver Diem aan de auteurs, genodigden en leden.

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het eerste kopje koffie is gratis.

Namens het bestuur:

Jan Beursken, secretaris

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Tue 20 Feb 2018 (19:30)
Liemers Academie
Wed 28 Feb 2018 (19:30)
Training Waldspelling
Tue 06 Mar 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 20 Mar 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 22 Mar 2018 (19:30)
Streektaaldictee
Tue 03 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 17 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 19 Apr 2018 (19:30)
Algemene Ledenvergadering OVD
Thu 19 Apr 2018 (20:00)
Lezingen Jacht in Gelre en Jacht en Stroperij bij Heemkundingkring Bergh
Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in