Ledenvergadering OVD op 20 april

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Didam wordt gehouden op donderdagavond 20 april 2017, aanvang 19.30 uur, bij Jan & Jan, Lieve Vrouweplein 4 in Didam.

Agenda jaarvergadering 2017
1) Opening, overweging en mededeling voorzitter
2) Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 21 april 2016
3) Verslag van het verenigingsjaar 2016 (toelichting secretaris indien gewenst)
4) Financieel verslag 2016 (toelichting penningmeester indien gewenst)
5) Verslag kascontrolecommissie 2016 (toelichting Gerrit Kooij en Frans Wienholts)
6) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (aftredend Gerrit Kooij)
7) Begroting 2018 (toelichting penningmeester)
8) Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Willy Zwaan en Tom van Alst
9) Rondvraag

In de Algemene Ledenvergadering van 2006 is besloten om vanaf 2007 uit kostenoverweging de jaarstukken van de secretaris en penningmeester niet meer bij te voegen bij de uitnodiging/agenda. Wel worden genoemde stukken, voor leden die dit wensen, ter inzage gelegd op de maandagavonden 10 en 17 april 2017 in de verenigingsruimte, Raadhuisstraat 3 en natuurlijk ook op 20 april 2017 in de vergaderzaal bij Jan & Jan. Na de Algemene Ledenvergadering worden de jaarstukken 2016 geplaatst op de website www.ovd-didam.nl.

Pauze
Na de pauze is er een optreden van Ben Lukassen. Ben Lukassen is een uit Ulft afkomstige singer/songwriter die zingt in het Achterhoeks/Liemers-dialect. In de Achterhoek werd hij in 1995 bekend met zijn eerste, in eigen beheer uitgebrachte, cd-single 'Kleine Keerltjes'. 'Kleine Keerltjes', in eerste instantie niet geschreven voor uitgave op cd, werd binnen korte tijd een succes. Het nummer werd zelfs een nummer 1-hit in de Optimaal FM-hitlijst en wordt al jaren verkozen in de Gelderse Top 100-lijst van Omroep Gelderland. Met nieuwe nummers werd hij winnaar van de voorronde van het Open Podium van theater Amphion in Doetinchem. Verder mocht hij in de finale van dit evenement ook de Persprijs in ontvangst nemen. Het Gelders Dagblad schreef hierover: ‘Mooi, romantisch, warm en met een fraai keelgeluid golfden de - soms bijzonder gevoelig - op muziek gezette verhaaltjes door de zaal’. Nog recent deze maand was hij tijdens het dialectfestival Plat Gespöld genomineerd voor de Gelderse Kleiroze met het lied 't Ni-js van alle lieve Mensen. Deze prijs is in het leven geroepen om muziek in de streektaal onder de aandacht te brengen.

Na het optreden volgt de uitreiking van het jaarboek Oaver Diem aan de auteurs, genodigden en leden.

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het eerste kopje koffie is gratis.

Namens het bestuur:

Jan Beursken, secretaris

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Thu 21 Jun 2018 (20:00)
Lezing over de IJssellinie in Doesburg
Sat 23 Jun 2018
Sfeermarkt in Loil
Sun 24 Jun 2018
Sfeermarkt in Loil
Sat 30 Jun 2018 (13:00)
Excursie met rondleiding IJssellinie
Sun 09 Sep 2018
Expositie en defilé ivm 200 jaar brandweer in Didam
Thu 04 Oct 2018 (14:00)
Jubileummiddag voor 50-jarig gehuwden
Sun 21 Oct 2018 (13:00)
Open dag OVD
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen
Wed 05 Dec 2018
Sinterklaas
Tue 25 Dec 2018
1e Kerstdag
Wed 26 Dec 2018
2e Kerstdag
Mon 31 Dec 2018
Oudjaarsdag
Tue 01 Jan 2019
Nieuwjaarsdag

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in