Mogelijkheid gratis lidmaatschap

Ooit al weleens gedacht lid te worden van de OVD? Onder voorwaarden via de meedoenregeling van de gemeente Montferland kan dit nu zelfs gratis.

Om inwoners van de gemeente Montferland in de gelegenheid te stellen om aan allerlei activiteiten te kunnen meedoen, heeft de gemeente een bijdrageregeling vastgesteld, waardoor een laag inkomen geen belemmering meer behoeft te zijn voor deelname aan het verenigingsleven. Ook mensen met een laag inkomen kunnen op grond van deze regeling kiezen voor een lidmaatschap van een vereniging of club op het gebied van sport, cultuur, educatie en welzijn. Het inkomen mag dan niet meer bedragen dan netto 120 procent van de bijstandsnorm en een vermogen van maximaal 5920 euro (alleenstaande) of 11840,- euro (alleenstaande ouder of echtpaar). De inkomenstoets vindt plaats door de gemeente. Wie voldoet aan deze criteria krijgt op aanvraag een aantal punten toebedeeld, waarmee een keuze kan worden gemaakt uit een scala van mogelijkheden om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Meer informatie staat op de website www.meedoeninmontferland.info. Ook kan via deze site digitaal de aanmelding worden geregeld. Onze vereniging heeft zich bij de gemeente Montferland aangemeld als aanbieder van het lidmaatschap. Voor wie in aanmerking komt voor deelname aan de gemeentelijke regeling wordt de contributie door de gemeente betaald. Zij kunnen dus gratis lid zijn van onze vereniging. Deze mogelijkheid is des te meer een reden om lid te worden of te blijven van onze vereniging.

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Thu 21 Jun 2018 (20:00)
Lezing over de IJssellinie in Doesburg
Sat 23 Jun 2018
Sfeermarkt in Loil
Sun 24 Jun 2018
Sfeermarkt in Loil
Sat 30 Jun 2018 (13:00)
Excursie met rondleiding IJssellinie
Sun 09 Sep 2018
Expositie en defilé ivm 200 jaar brandweer in Didam
Thu 04 Oct 2018 (14:00)
Jubileummiddag voor 50-jarig gehuwden
Sun 21 Oct 2018 (13:00)
Open dag OVD
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen
Wed 05 Dec 2018
Sinterklaas
Tue 25 Dec 2018
1e Kerstdag
Wed 26 Dec 2018
2e Kerstdag
Mon 31 Dec 2018
Oudjaarsdag
Tue 01 Jan 2019
Nieuwjaarsdag

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in