Mogelijkheid gratis lidmaatschap

Ooit al weleens gedacht lid te worden van de OVD? Onder voorwaarden via de meedoenregeling van de gemeente Montferland kan dit nu zelfs gratis.

Om inwoners van de gemeente Montferland in de gelegenheid te stellen om aan allerlei activiteiten te kunnen meedoen, heeft de gemeente een bijdrageregeling vastgesteld, waardoor een laag inkomen geen belemmering meer behoeft te zijn voor deelname aan het verenigingsleven. Ook mensen met een laag inkomen kunnen op grond van deze regeling kiezen voor een lidmaatschap van een vereniging of club op het gebied van sport, cultuur, educatie en welzijn. Het inkomen mag dan niet meer bedragen dan netto 120 procent van de bijstandsnorm en een vermogen van maximaal 5920 euro (alleenstaande) of 11840,- euro (alleenstaande ouder of echtpaar). De inkomenstoets vindt plaats door de gemeente. Wie voldoet aan deze criteria krijgt op aanvraag een aantal punten toebedeeld, waarmee een keuze kan worden gemaakt uit een scala van mogelijkheden om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Meer informatie staat op de website www.meedoeninmontferland.info. Ook kan via deze site digitaal de aanmelding worden geregeld. Onze vereniging heeft zich bij de gemeente Montferland aangemeld als aanbieder van het lidmaatschap. Voor wie in aanmerking komt voor deelname aan de gemeentelijke regeling wordt de contributie door de gemeente betaald. Zij kunnen dus gratis lid zijn van onze vereniging. Deze mogelijkheid is des te meer een reden om lid te worden of te blijven van onze vereniging.

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in