Erepalm 2016 voor Henk Stevens

Henk Stevens heeft zondag 23 oktober tijdens de uitreiking van de monumentenprijs bij de Rembrandtmolen in Kilder de erepalm 2016 ontvangen.

Deze erepalm wordt uitgereikt door de monumentencommissie van de gemeente Montferland aan een instelling of persoon die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de cultuurhistorie van de gemeente Montferland.De erepalm is genoemd naar Henk Swaagtra, een zeer gewaardeerd lid van de monumentencommissie van de gemeente Montferland, die in 2011 bij een ongeluk op tragische wijze om het leven kwam.
Jan Bolder, lid van de monumentencommissie, memoreerde in zijn betoog dat de voltallige commissie dit jaar voor Didammer Henk Stevens (1943) had gekozen vanwege zijn verdiensten voor de cultuurhistorie van de gemeente Montferland en Didam in het bijzonder. Henk is één van de auteurs van het jaarboek Oaver Diem van de OVD (met in totaal tot heden al 50 bijdragen en 6 bijdragen als mede auteur). Hij was ook mede-auteur van het boekwerk Didam Toen en Nu. Ook was hij auteur van het artikel Pauselijke Zouaven: strijden voor Godszaak, opgenomen in het Kerkenboek van Didam in 2000. Verder schreef hij voor het kwartaalblad DOEN een tiental historische artikelen. Zijn eigen publicaties gaan veelal over molens en maalderijen, markten, bankzaken, havezaten en armoede uit het verleden. Henk is als vrijwillig gediplomeerd molenaar verbonden aan de Sint Martinusmolen in Didam. Tevens is Henk actief bij de Historische Kring Westervoort in zijn geboorteplaats, waar hij deel uitmaakt van de redactie van het kwartaalblad ‘Bij de Tijd’. In 2016 verscheen zijn voorlopig laatste publicatie ‘De molens en maalderijen van Westervoort’. Henk was ook bestuurder van de OVD in het tijdvak 1990-1999. Ook is hij al jaren vrijwilliger bij het Streekarchivariaat  De Liemers en Doesburg, waarbij hij zich bezig hield met het Didamse archief, onder meer met de bouwvergunningen en de bijlagen bij de rekeningen. Momenteel zijn de werkzaamheden onder meer foto’s scannen en ordenen van het Westervoorts archief. Ook had het Didamse oorlogsmonument zijn speciale aandacht wat betreft de huidige standplaats en het ontbreken van de naam van een oorlogsslachtoffer op dat monument.
In zijn dankwoord gaf Henk Stevens aan in eerste instantie nogal verrast te zijn waarom hij voor deze prijs in aanmerking was gekomen. Het betrof immers zijn hobby en om die reden had het zijn bijzondere interesse. Wat later kwam het besef binnen dat hij toch wel veel aan het papier heeft toevertrouwd waarvan nu - maar nog belangrijker in de toekomst - ook anderen kennis kunnen nemen van belangrijke zaken uit het verleden. Henk dankte de monumenten-commissie voor toekenning van de erepalm.

IMG 6034IMG 6037

 

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in