Oprichting stichting HAS in 1994

In 1994 besloten Alex Koster uit Wehl en Henk Tomas uit Didam te komen tot de oprichting van de Historische Archeologische Stichting (HAS). Deze stichting stelt zich ten doel:
 
1) Bedreigingen van het bodemarchief in het Montferlandcomplex (Bergh, Wehl, Didam en Elten) te signaleren;
2) Waar mogelijk nieuwe vindplaatsen te lokaliserenAI 007;
3) Fondsen te werven voor het archeologisch onderzoek.
 
In de praktijk komt het erop neer, dat historische boeken die door hen zelf geschreven zijn, in eigen beheer worden uitgegeven. Inmiddels zijn vier historische boeken uitgegeven en twee archeologische. Daarnaast wordt er allerlei werk gedaan waardoor geld gegenereerd wordt, dat aan archeologisch onderzoek wordt uitgegeven. Natuurlijk wordt, daar waar het mogelijk is, subsidie aangevraagd. Vrij recent is ook een eigen website opgericht (www.liemersverleden.nl) waar de archeologie een prominente plaats heeft, naast educatief historisch materiaal voor schoolgaande jeugd. Uit verschillende plaatsen zijn gegevens van de burgerlijke stand aanwezig. De website is één van de best bezochte archeologische websites in Nederland met een bezoekersaantal van rond de 75.000 per jaar.
 
De resultaten van het archelogisch onderzoek op Kollenburg in Didam (1995-2001) zijn verwerkt in de publicatie 'Venster op het verleden, Didam - Kollenburg in de Laat-Romeinse tijd.
 
Bronnen:
Henk Tomas in: ‘Didam 1815-2005, een Liemerse plattelandsgemeente’ (Didam, 2008)

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen
Wed 05 Dec 2018
Sinterklaas

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in